e-mail : akita.halne@wp.pl

 

Stronie Œlšskie /Stara Morawa

POLAND

Hodowla Akit, Akita Japonska, Szcznieta z rodowodem, Akita Inu